Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, by nasz Użytkownik czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych naszych Użytkowników, przysługujące Użytkownikowi prawa oraz nasze obowiązki, jako Administratora tych danych osobowych.

 

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest HR.tree Paweł Hawryszczak, NIP 8831675012, REGON 383063328

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nie przekazujemy Twoich danych żadnym stronom trzecim, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi.

 

W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych?

Wykorzystujemy informacje przekazane wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie, mając na względzie treść wyrażonej przez Ciebie zgody. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.

Wykorzystujemy Twoje dane aby móc się z Tobą skontaktować. Wypełniając formularz kontaktowy przekazujesz nam swoje dane osobowe, które będziemy wykorzystywać tylko i wyłącznie w celu kontaktu z Tobą. Wypełniając formularz kontaktowy, wyrażasz zgodę na wysłanie Tobie naszej oferty.

Wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do Twoich potrzeb.

Możesz nie wyrażać zgody na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i abyś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, możesz wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Szczegóły związane z Cookies określa nasza Polityka Cookies, której treść jest dostępna tutaj.

Wykorzystujemy dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające Twoją aktywność w serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności, jako środki zabezpieczające z odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W momencie zebrania Twoich danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy masz obowiązek przekazać dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody. Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie zgody, ale również w celu wykonania umowy lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes. W przypadku zbierania danych na podstawie Twojej zgody, wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawsze jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia np. wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

 

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale może też dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Prawo do dostępu do danych W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [pawel.hawryszczak@gmail.com] – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

 

Prawo do przenoszenia

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub innego administratora. Pamiętaj, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 

Prawo do poprawiania danych

Zawsze możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta lub skontaktuj się z nami pod adresem e-mail [pawel.hawryszczak@gmail.com] – otrzymasz potwierdzenie dokonania zmian pocztą e-mail.

 

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, a gdy nie będzie to możliwe – poinformujemy Cię o tym.

 

Prawo do ograniczenia

Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami: – jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności, – jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i w zamian zażądać ograniczenia ich używania, – jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

Co możesz zrobić, gdy przetwarzamy Twoje dane w niewłaściwy sposób?

Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób – skontaktuj się z nami pod adresem [pawel.hawryszczak@gmail.com]. Możesz również zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zabezpieczenia

Dokładamy najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, niezwłocznie zgłoś pod adresem: [pawel.hawryszczak@gmail.com]

Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych, nie możemy w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

 

Aktualizacja naszych zasad prywatności.

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.

 

Postanowienia końcowe

Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu.